PERANAN PEJABAT SKN

Peranan Pejabat SKN

  • Memberi khidmat sokongan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri¬†;

  • Bertindak sebagai Sekretariat kepada Jabatan Ketua Menteri;

  • Bertindak sebagai Sekretariat bagi semua urusan berkaitan hubungan antara Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri yang lain;

  • Pengurusan sumber-sumber di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri;

  • Menyelaras, mengendali dan mengurus program-program Setiausaha Kerajaan Negeri;

  • Menyediakan/Menyelaraskan penyediaan ucapan, perutusan dan kenyataan-kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri;

  • Mengendalikan hal-hal berkaitan Perhubungan Awam untuk Setiausaha Kerajaan Negeri.